Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

Advanced

$300.0001 tháng
 • 10.000 email/tháng
 • Không giới hạn contact
 • Chức năng Autoresponders
 • Miễn phí hỗ trợ

Trial

$[90.000]14 ngày
 • 15.000 email
 • Không giới hạn contact
 • Chức năng Autoresponders
 • Miễn phí hỗ trợ

Professional

$470.0001 tháng
 • 30.000 email/tháng
 • Không giới hạn contact
 • Chức năng Autoresponders
 • Miễn phí hỗ trợ

Gold

$600.0001 tháng
 • 50.000 email/tháng
 • Không giới hạn contact
 • Chức năng Autoresponders
 • Miễn phí hỗ trợ

Saphia

$1.000.0001 tháng
 • 100.000 email/tháng
 • Không giới hạn contact
 • Chức năng Autoresponders
 • Miễn phí hỗ trợ

Diamond

$Liên hệ1 tháng
 • >100.000 email/tháng
 • Không giới hạn contact
 • Chức năng Autoresponders
 • Miễn phí hỗ trợ